2009.04.30 10:31

Modernkori világvége dátumok - Legközelebb 2012-ben lesz az Apokalipszis?

  Flattr this
 

Időszámításunk óta nem kevesebb mint 49 világvége dátumot tartanak nyilván, de jelen írásban szorítkozzunk csak a modern korban eddig csütörtököt mondott világvége dátumokra, illetve azokra, amiket 2009 utánra jósoltak a próféciák, vagy a jövőbelátók.

A legközelebbi világvége dátum 2012, többek között Nostradamus is ekkorra jósolta az emberi világ végetértét.

a bőrszín is rossz előjel ám
Sokan már most biztosra veszik, hogy 2012-re tetéződnek annyira a bajok, amelyek akkorára tornyosulnak, hogy véget vetnek az emberi létnek a Földön.
Új járványok jelentek meg ugyanis, a HIV vírustól kezdve az ebolán át, a marhavészig, a madárinfluenzán át egészen a legújabbig, a sertésinfluenzáig, avagy legújabb nevén mexikói influenzáig.
A gazdasági válság tovább tetőzi a pesszimisták rossz hangulatát, sokan hozzáteszik még, rossz előjel az is, a terrorizmus felerősödése mellett, hogy épp most lett fekete bőrű elnöke a világuralmat magáénak tudó USA-nak.

2012-ről időközben annyiféle jóslat jelent meg a Föld pusztulásának hogyanjáról, hogy külön bejegyzést kapott, itt: 2012: Világvége minden formában! - Nibiru, Nostradamus, kozmikus ciklusváltás, minden!


... De lássuk ez eddigi, be nem vált jóslatokat 1789 óta:

1801.
Pierre Turrell asztrológus három másik társával együtt ezt a dátumot jelölte meg a világvége időpontjának, három másik mellett. A világ végére vonatkozó adatok 277 éves idõtartamot fedtek le, de szerencsére valamennyi téves volt. Turrell négy különbözõ számítási módszert alkalmazott. Mindegyik más dátumot eredményezett, azonban biztosította olvasóit, hogy szigorúan ortodox nézeteket vall, ami abban a korban igen bölcs lépés volt. Végül, mint azt ma is élő emberekként tapasztalhatjuk, egyik sem vált be.

1814.
Pierre Turrellnek az volt a negyedik és utolsó tippje. Az első három nem jött be, és ismét csak nem nyert.

1820. október 14.
John Turner próféta volt a Southcott-féle szekta vezetője az angliai Bradfordban. Ennek a szektának a specialitása a világ végének megjóslása volt, az első magának a szekta alapítójának Joanna Southcottnak nevéhez fűződik Turner sikertelen jóslata a gyülekezetét ellene fordította, és annak vezetését John Wroe vette át.

1843. április 3.
1843. július 7.
1844. március 21
1844 október 22

William Miller, a Millerita Egyház alapítója tizenöt éven át gondosan tanulmányozta a Szentírást, és arra a következtetésre jutott, hogy a világ vége valamikor 1843-ban jön el. Ezt a felfedezését, amelyet „éjszakai sikoltásnak” nevezett el, 1831-ben jelentette be. Amikor 1833-ban látványos meteorzáport lehetett megfigyelni, követői úgy érezték, hogy egyre közelebb vannak a jóslat beteljesedéséhez. Azután, ahogy a megjelölt dátumok egyike sem eredményezett Armageddont, Miller eltolta egy kicsit a dátumot. A hűséges követők egy része azonban továbbra is ezrével lepte el a dombok tetejét Amerika-szerte. Végül az utolsó dátum, október 22-e után a milleriták abbahagyták próbálkozásaikat.

1874.
Charles Taze Russell, Jehova Tanúinak egyike ezt a dátumot jósolta meg a világ végének. Szerinte ebben az évebn történt volna meg Jézus eljövetele és végzett volna az emberiséggel.

1881.
Azok, akik a gizai Nagy Piramis, Kheopsz fáraó sírja méreteinek méricskélésével folytatnak számmisztikát, kiszámították, hogy mindennek vége lesz 1881-ben. Mivel nem lett, az adatok pontosabb újramérése után jobb dátumként 1936-ot jelölték meg. M?iután ekkor sem történt semmi, ezen az értéken is tovább javítottak a szakemberekés végül 1953-at jelölték meg végső dátumként. Mivel már 2009-et írunk, úgy tűnik a méréstechnika és a jóslás módszerei tökéletesítésre szorulnak.

1881.
Shipton anya állítólag a következő sorokat írta le:
A világnak biztosan vége lesz,
És a dátum ezernyolcszáznyolcvanegy

1910 május 18:
A Halley-üstökös 1910. május 18-i megjelenésről azt tartották, hogy fenyegeti az emberiséget. Elterjedt ugyanis a hír, hogy az égitest csóvájából veszélyes anyagok párolognak be a Föld légterébe. Ez volt az első alkalom, hogy az Apokalipszistől való félelem nem valami vallásos babonaságon, hanem tudományos tényeken alapult. Különös, igaz és megtörtént ugyanakkor, hogy Mark Twain amerikai író az üstökös 1835-ös megjelenésekor született, és helyesen jósolta meg, hogy annak 1910-es visszatérésekor fog véget érni az ő élete. Mark Twain 1910 április 21-én halt meg.

1914.
Egyike a dátumoknak, amelyet a Jehova Tanúi megjelöltek. A másik két dátum 1874 és 1975 volt.

1936.
A Kheopsz piramis méricskélőinek egyik megjósolt dátuma. „Mert azt mondják a számok”

1947.
1889-ben „Amerika legnagyobb prófétája”, John Ballou Newbrought biztosan állította, hogy 1947-ben:
„minden létező kormány, vallások és az összes pénzügyi monopólium megbukik, és megszűnik létezni… Az úgynevezett keresztény vallásunk jelenlegi formája lerohanja Amarikát, letépi az amerikai zászlót és sárba fogja taposni. Európában a katasztrófa még szörnyűbb lesz…. Emberek százai és ezrei fognak elpusztulni… Minden nemzet elpusztul, a Föld pedig nyitva lesz mindenki számára, hogy jöjjön – menjen akarata szerint.”
Nos, nem volt egy nagyszerű év, de azért nem volt annyira rossz sem!

1953.
Egy csoport Kheopsz-piramist kutató jós-régész ezt az évet jelölte meg utolsóként az emberiség történelmében.

1974.
Érdekes módon a bolygók 1524-es együttállása sokkal pontosabb volt, mint az a konjunkció, amelyet a Jupiter-effektus című ostoba könyvben két, egyébként normálisnak tűnő csillagász jósolt meg 1982. március 10-re, amelynek borzasztó hatása lesz a Földre. Más csillagászok természetesen tagadták, hogy bármiféle veszély fenyegetne, és amikor eljött a megjelölt dátum, ahogy tapasztalhatták, semmit nem lehetett észrevenni. A szerzők egyike azonban az 1980-ban bekövetkezett néhány földrengést a „Jupiter-effektus” előjeleként jelölte meg, a közönség meg csak tátotta a száját.

1975.
A Jehova Tanúinak egyik világvége-dátuma.

1977.
John Wroe, akit a legszelídebb történész is „mocskos szájú, undorító koszos kéjenc” jelzővel illet, 1823-ban megörökölte a Southcott-szekta vezetését, amikor John Turner világvége jóslata hamisnak bizonyult.  Az 1971-ben megjelent „Becstelen próféták” (Prophets without honor) című könyv a következőket írja Wroe-ról: „Amikor a vas- és bambuszfüggöny két oldalán termonukleáris hatalmak néznek egymással farkasszemet, jó ha emlékezünk arra, hogy John Wroe valóban egy igazi próféta volt!”

1980.
Egy nagyon régi arab világvége-jóslat kimondta, hogy amikor a Szaturnusz és a Jupiter a Mérleg jegyében konjunkcióban lesz 9 fok 29 perc irányban, búcsút mondhatunk mindennek, a mecseteknek, a tevéknek, az egész mindenségenk. A csillagászati konfiguráció az új naptár szerint 1980. december 31-én éjfélkor majdnem megvalósult a csillagászok számításai szerint. A Jupiter helyzete 9 fok 24 perc, a Szaturnuszé 9 fok 42 perc volt, tehát a régi számítások eléggé korrektek voltak, de mégsem történt semmi.

1980-as évek
Az elpusztíthatatlan Jeane Dixon (amerikai jósnő) mindig merész és optimista, 1970-ben megjósolta, hogy a 80-as évek közepén egy üstökös fog a Földbe ütközni olyan helyen, amelyet ő pontosan ismer, de nem hozza nyilvánosságra. Az információt visszatartja „egy későbbi időpontig”. Talán ma már elmondhatná nekünk ezt az információt. Az eseményről azt állította: „lehetséges, hogy a XX. század legnagyobb katasztrófája lesz”. Ugyanakkor Jeane azt is megjósolta, hogy: „Biztosan érzem, hogy a 80-as években lesz női elnöke először az Egyesült Államoknak.” Se női elnök nem, lett, se világvége.

1992, szeptember 28:
Az igehirdető Rollen Stewart-, biztos volt abban, hogy a világ 1992. szeptember 28-án pusztul el. A férfi több templomot bűzbombákkal dobált meg, de más, fura, vallási indíttatású tettet is elkövetett. Végül emberrablásért csukták le, amit világvége híján muszáj volt letöltenie.

1994:
1992-ben Harold Camping (72), nyugalmazott és igen vallásos mérnökember kiadott egy könyvet 1994? címmel. Ebben azt
tanította, hogy a nagy nyomorúság 1988-ban elkezdődött és „23 évig fog tartani” (tehát 2011-ben végződik). A nagy nyomorúságot az jellemzi majd, hogy a Sátán vezeti az egyházat; „sátáni ihletésű evangéliumokat” vezet be és „a hitetlenek szívét megkötözi”. Ennek az lesz az eredménye, hogy évről-évre egyre kevesebben térnek majd meg, mígnem egy ponton túl „egyetlen ember sem menekülhet meg, ha azok a napok (ti. a nyomorúság) meg nem rövidíttetnének”. Ezért Isten megígérte a Mt2 24:22-ben, hogy a nyomorúság napjait megrövidíti: 2011 helyett 1994-ben vet véget
Isten a nyomorúságnak.
Az 1994-es jövendölésével kapcsolatban Camping valamelyest korrekt volt, hiszen fenntartotta a tévedés lehetőségét: „...a történelem végének időpontjára esélyes a Krisztus utáni 1994-es esztendő.” (apologia.hu)

1996.

A Biblia tudósainak érvelése szerint Isten egy napja 1000 emberi napnak felel meg, és Isten hat napot dolgozott a Teremtésen. Ennélfogva az ember dolgozzon 6000 évig, és azután pihenjen. Más bibliai számokkal dolgozva tehát a világnak valamikor 1996-ban kellett volna vége lennie.

1999. július
A 10-72 számú négysorosban (quatrain) Nostradamus kijelentette:
L`an mil neuf cens nonante neuf sept mois
Du ciel viendra grand Roy deffraieur
Reusciter le grand Roy d`Anolmois
Ausant apres Mars regner par bon heur.
azaz:
Az 1999-es esztendő hetedik hónapjában
Eljő az égből a Terror nagy Királya:
Hogy életre keltse a mongolok nagy Királyát
Hogy jó szerencsével kormányozzon a Mars előtt és után.

2001 szeptember 11:
Az emlékezetes WTC elleni merénylet.
Nostradamus szerint:
Negyvenöt fokon fog lángolni az ég,
Közeledik a tűz a nagy, új városhoz.
Hirtelen nagy láng szökik fel szétszórtan,
Amikor tanúbizonyságát vehetik a normannoknak…
A jóslat első sora New Yorkra utal, hiszen New York a 40. és a 45. szélességi fok között fekszik, a neve pedig új várost jelent.

2006.június 06:
A híres/hírhedt keddi nap. Számokkal leírva: hatodik év, hatodik hónap hatodik nap, azaz a sátán száma, a 666. Magától adódik tehát a világégés, jósolják is elég sokan erre a napra a világvégét, mindenki más más okkal indokkal, de senkinek sem jött be.

2007 április 13:
Egy névtelen angol fogadó 10 fontot tett fel néhány héttel korábban arra, hogy az Apokalipszis 2007. április 13-án jön el. Ha nyer, megtízezerszerezte volna a pénzét. Veszített.

2008 szeptember 11:
A hadronütköztető üzembe állítása fogja fekete lyukba rántani a világot és fog az eltűnni nyomtalan!

2011 május 21:
Erre a dátumra, egész pontosan 2011.05.21, Közép-európai idő szerint 23:00 órára egy 89 éves nyugdíjas kaliforniai mérnök, Harold Camping számította ki az egyik legidőszerűbb világvége dátumot, ám ha ezt olvasod, azt jelenti tévedett és csak egy újabb elhibázott számítással bővült a lista.
Az idős férfi számításai alapján volt halálbiztos abban, hogy 2011. május 21-én eljön a végítélet. Az özönvíz évét vette alapul, ami I. E. 4990. esztendőben történt továbbá azt a bibliai jóslatot, hogy hét nap alatt elpusztul a világ. Camping „mértékegysége” szerint a hét egy napja valójában egy nap ezer évet akar jelenteni, így aztán a mínusz 4990-hez hozzáadott hétezret és még egy évet (hogy ezt honnan szedte, csk ő tudja), így jött ki a 2011-es dátum. A nap pontos kiszámításához ennél bonyolultabb logikával jutott el, ehhez a bibliai időben használatos naptárat vette alapul és amire itt nem térnénk ki, mert ezek után minek...
Harold Camping követői a bejelentés hatására megváltak földi javaiktól, felélték bankszámlájukon lévő pénzüket, és egész nap virrasztottak, várva a végítéletet.

2011 október 21:
A 89 éves Harold Camping újabb kalkulációi szerint a 21-ikei dátum stimmel, az év is, csak a hónap nem! Május helyett októberben lesz vége a világnak (2011.10.21), korábban kicsit elszámolta magát, amiben kicsit a bibliaírók is hibásak ám...
(Azonban nem ez volt az első tévedése Campingnek, 1994-ben is beharangozott egy világvégét, de az is elmaradt. Akkor is matematikai hibával magyarázta tévedését.)

2012 december 21:
Eddig tart az ókor legpontosabbjának számító maja naptár. Ekkor fog a Naprendszerünkbe érni a Nibiru bolygó, amit PlanetX és XKBO néven is ismernek. És állítólag olyan közel halad el majd a Földhöz, hogy megállíthatja annak forgását, illetve felcserélheti az északi és déli pólusokat, viharokat, szökőárakat, földrengéseket földkéreg-csuszamlásokat és vulkánkitöréseket okozva. Amerika állítólag már fel is készült!

2012 decemberi világvége videó:
Flash is required!2040. szeptember 08:
Klímakutatók szerint 2040-ra fog a Sarkköri óceán jégpáncélja teljesen felolvadni és ez okozza majd ez emberiség végét.


(világvégétől való félelem helyett BULIFOTÓK is nézhetők...)

 

Értékelés beiktatása folyamatban...
Értékelés: 3.9 (az 5-ből). 163 értékelés.
Klikkelj a megfelelő számú csillagra, hogy értékelhess.


mindjárt lesz:

2022. január 21. péntek,
Ma Ágnes, holnap Vince, Artúr ünnepli a névnapját.
Küldök neki(k) képeslapot.
A hírességek közül ma ünnepli a születésnapját: Benny Hill, Emma Bunton, George Orwell, Hakeem Olajuwon.

A RNB mai RON árfolyama

• SZAVAZZÁ' •

SZERINTED KI A LEGÁLLATABB?régi szavazások